Webshop
Antifreeze.png

Bleko blog

Trainen voor brandbestrijding? Met welke vloeistoffen?

Door:   Iris van Heesch 4 september, 2020

vuur met brandblussersBrand!! Voorkomen is beter dan genezen, maar het kan maar zo zijn dat je een keer geconfronteerd wordt met een beginnende brand. Dan is het handig dat je al getraind bent in het doven van het vuur. Maar welke vloeistof is geschikt voor het nabootsen van een brand?


BHV

Elk bedrijf moet BedrijfsHulpVerleners in dienst hebben. BHV’ers zijn opgeleid om in geval van calamiteiten adequaat te kunnen reageren. Om de kennis up to date te houden, moeten de BHV’ers de training elk jaar herhalen. Ook nieuwe kennis komt zo terecht binnen elk bedrijf.

In BHV trainingen komen diverse onderwerpen aan bod. Onder andere:

 • Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp:
 • Reanimatie & AED
 • Slagaderlijke bloedingen
 • Hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken en elektriciteitsongevallen
 • Communicatie, ontruiming en brandbestrijding
 • Ontruimingsaspecten
 • Verbranding en blussen (theorie en praktijk)
 • BHV aspecten bij de wergever

Het oefenen van een te blussen brand is daarbij voor veel cursisten een spannende uitdaging. 

De verschillende brandklassen

Elke brand kan worden opgedeeld in verschillende klasse. Dit is afhankelijk van het materiaal dat geblust moet worden. Niet elk materiaal kan namelijk op dezelfde manier gedoofd worden.

Brandklasse A

Dit is een brand van vaste stoffen. Zoals hout, papier, meubels, gordijnen.

Brandklasse B

Dit is een brand van vloeibare stoffen. Zoals benzine, aceton, terpentine, was.

Brandklasse C

Dit is een brand van gassen. Zoals propaan, LPG, aardgas.

Brandklasse D

Dit is een brand van metalen. Zoals aluminium, magnesium, metaal.

Brandklasse F

Dit is een brand van vetten en olien. Zoals frituurvet of bakolie.

Brandklasse E

Deze klasse is vervallen in Nederland. Dit zijn elektriciteitsbranden. Elektriciteit zelf kan niet branden, maar kan wel zorgen voor kortsluiting. Dit kan dan weer tot een brand in klasse A kan leiden.

brandklassen-1De tabel hierboven geeft aan welk blussysteem geschikt is voor welke brand.

Brandbare vloeistof

Er bestaan zeer veel brandbare vloeistoffen. Echter voor het zelf maken van een vuur, om bijvoorbeeld te koken, zijn een aantal vloeistoffen gemakkelijker in het gebruik. Zoals;

 • Wasbenzine
 • Kookpuntbenzine
 • Aanmaakvloeistof
 • Lampolie
 • Brandspiritus
Voor het oefenen in het blussen van diverse branden, is niet elke brandbare vloeistof geschikt. Je wil tenslotte wel op een veilige manier kunnen oefenen. Welke vloeistof is daarvoor het meest geschikt? Hierbij moet er gelet worden op het vlampunt en de snelheid in verbranding.

Vlampunt en ontbranding

Vloeistoffen branden door een ontsteking van de vrijgekomen damp van de vloeistof. Door een verhoging van de temperatuur van de vloeistof ontstaat deze brandbare damp gemakkelijker.

Brandbare vloeistoffen hebben allemaal een verschilend vlampunt. Het vlampunt is de temperatuur waarbij de vloeistof net voldoende damp afgeeft om een ontbrandbaar mengsel met lucht te vormen. Onder het vlampunt vormt zich onvoldoende damp om een ontvlambaar mengsel te vormen. Hoe lager het vlampunt, hoe gemakkelijker de damp zich vormt bij normale temperaturen en hoe groter het risico. Met een klein vonkje kan de vloeistof dan al gaan branden.

De zelfontbrandingstemperatuur is de temperatuur waarbij de damp in de lucht zonder verdere ontstekingsbron ontsteekt. Deze temperatuur is veel hoger dan het vlampunt. Zo heeft wasbenzine een vlampunt van 8°C en een zelfonstekingstemperatuur van 275°C. Aanmaakvloeistof heeft een vlampunt van 65°C en een zelfontstekingstemperatuur van 265°C. Doordat het vlampunt van aanmaakvloeistof hoger is dan van wasbenzine, is er een geleidelijkere ontbranding van de vloeistof. Dit maakt het een stuk veiliger in gebruik.

Ideale brandbare vloeistoffen voor trainingen

Voor het oefenen in het blussen van diverse branden, kan een brandbare vloeistof het verschil maken om prettig te kunnen trainen. brandtraining

Zo zijn er diverse vloeistoffen in omloop die speciaal ontwikkeld zijn, in samenwerking met de brandweer, om de brandtraining zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze brandbare vloeistoffen zijn vaak een mengsel van verschillende vloeistoffen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de verschillende eigenschappen van de vloeistoffen. Ook voor de uitgebreide trainingen en opleidingen van de brandweer zijn deze vloeistoffen geschikt.

Wij hebben een speciaal brand oefenmengsel in ons assortiment. De ontsteking van deze vloeistof is gemakkelijk zonder dat er een steekvlam optreedt. Daarna brandt de vloeistof schoon en zonder te walmen op. De verbranding gaat echter niet te snel zodat er genoeg tijd is om in een training de brand te doven.

Nog niet helemaal duidelijk?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Of heb je te maken met een uitzonderlijke situatie waarbij je niet goed weet welk product je moet toepassen? Neem contact met ons op. Wij helpen je aan het juiste antwoord.

 

Contact

Over het Bleko Chemie Blog

Dankzij jarenlange ervaring weten wij waar we over praten als het gaat om brandbare en/of bijtende producten. In onze blogs delen we deze kennis.

Meld je aan voor blog updates

Laatste blogs