Webshop
Antifreeze.png

Bleko blog

De UFI-codes komen eraan, bereid je voor op nieuwe wetgeving

Door:   Bas Oldenburg 16 juli, 2019

ufi codesIn een eerder blog schreven we al over de komst van UFI-codes en inmiddels is het bijna zover. Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe verplichtingen voor verpakkingen van gevaarlijke mengsels. Deze regels vloeien voort uit een Europese Verordening en zijn van toepassing op alle landen van de Europese Unie. Ook voor jou als inkoper brengt deze wetgeving aandachtspunten en verplichtingen met zich mee. Zo wordt het vermelden van een UFI-code op verpakkingen van gevaarlijke mengsels verplicht. Daarnaast dien je als verkoper van gevaarlijke mengsels productinformatie te verschaffen aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Op basis van deze code kan het NVIC bij vergiftigingsverschijnselen snel de juiste informatie over het product inwinnen en de juiste maatregelen nemen. Nu het bijna zover is, praat ik je in dit blog bij over de stand van zaken en ga ik in op de plichten die deze wet voor jou als inkoper met zich meebrengt.

Crack the UFI-code

De UFI-code, het nieuwe verplichte onderdeel dat vanaf 2020 op etiketten van gevaarlijke mengsels moet worden vermeld, bestaat uit een 16-cijferige code die door koppeltekens wordt verdeeld in vier secties. De code is van toepassing op mengsels en niet op stoffen. Deze code luistert naar de naam unique forumula identifier (UFI), in het Nederlands ook wel: unieke formule identificatie. Uit de code kan veel informatie worden gehaald. Producten met dezelfde UFI-code moeten dan ook bestaan uit dezelfde mengselsamenstelling. De UFI koppelt de door jou verschafte informatie vervolgens aan het product dat je op de markt brengt. Hierdoor geeft de UFI-code ook informatie over de:

  • Samenstelling
  • Handelsnaam
  • Kleur
  • Verpakking
  • Productcategorie
  • Toxicologische informatie

Zowel importeurs als merknaamhouders van gevaarlijke producten zijn verplicht deze informatie in te dienen bij de daarvoor aangewezen instantie. Wordt het product in Nederland op de markt gebracht, dan moet de relevante informatie worden ingediend bij het NVIC. Pas daarna mag het product op de markt worden gebracht. Het is van groot belang deze regelgeving op te volgen, want voldoet een product niet aan deze eisen dan mag het niet (langer) op de markt worden gebracht.

UFI-code voor private label producten

Voor het aanmaken van een UFI-code is in de meeste gevallen een btw-nummer en een formuleringsnummer vereist. Zorg er wat betreft het formuleringsnummer voor dat het uit louter cijfers bestaat. Het btw-nummer is noodzakelijk om na te gaan of niet dezelfde UFI-codes door verschillende bedrijven worden gebruikt. Onder verkopers van private label producten heerst vaak de angst dat het btw-nummer van de private label afvuller te herleiden valt uit de UFI-code. Dit is echter niet het geval. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegenereerde UFI-code en het UFI-dossier is alleen toegankelijk voor hulporganisaties en artsen, waarbij de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Tot slot is het ook mogelijk om een UFI-code met jouw btw-nummer aan te laten maken en op het etiket te laten plaatsen door de private label leverancier.

 

Producten aan UFI-code koppelen? Wij helpen!

Geef je het aanbrengen van een UFI-code liever uit handen? Geen probleem. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, koppelt Bleko voor private label klanten een unieke UFI-code aan het private label product. Daarbij geeft Bleko ook invulling aan het dossier, welke gekoppeld is aan de UFI-code en gebaseerd op het MSDS (Material Safety Data Sheet). Informatie hieruit wordt vastgelegd in een centrale database bij het ECHA (European Chemical Agency) in Helsinki. In eerdere blogs wezen we je er al op dat het verstandig is om je huidige verpakkingen al van UFI-codes te voorzien, ook al zijn nog niet alle dossiers gevuld. Hiermee voorkom je immers dat je wegens het ontbreken van een UFI-code gevaarlijke producten per januari 2020 weer uit de schappen moet halen. Samengenomen vergt het creëren van UFI-codes en het vullen van dossiers werk, tijd en specialistische kennis. Het uit handen geven hiervan levert je aldus tijdsbesparing en een hoop gemak op!

Breng UFI-codes in de praktijk

Met een nieuwe verordening in het verschiet is actie ondernemen noodzakelijk. Zo voorkom je met relatief weinig moeite wetsovertreding. Bovendien werk je mee aan veiliger gebruik van gevaarlijke mengsels. Want mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen, dan kunnen hulpverleners dankzij de UFI-codes snel en efficiënt handelen. Benieuwd naar meer informatie over gevaarlijke stoffen? Download dan onderstaande inkoopgids met meer informatie over gevaarlijke stoffen. Wel zo veilig.

inkoopgids gevaarlijke stoffen

Over het Bleko Chemie Blog

Dankzij jarenlange ervaring weten wij waar we over praten als het gaat om brandbare en/of bijtende producten. In onze blogs delen we deze kennis.

Meld je aan voor blog updates

Laatste blogs