Webshop
Antifreeze.png

Bleko blog

Gevaarsymbolen, wat betekenen ze nu precies?

Door:   Iris van Heesch 13 juli, 2021

Gevaarsymbolen overzicht-1Iedereen herkent wel één of meerdere van de bestaande gevaarsymbolen. Alleen is het niet voor iedereen altijd duidelijk wat de symbolen nu precies betekenen. In dit blog leggen we je symbool voor symbool uit waar ze voor staan, zodat jij dit ook haarfijn aan je klanten kunt uitleggen. 


Waarom gebruiken we gevaarsymbolen? 

De gevaarsymbolen zijn ontworpen om je te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. Gevaarlijke stoffen kunnen meerdere gevaarsymbolen nodig hebben. De vereiste symbolen moeten ook altijd op het etiket staan van het betreffende product. Daarnaast staan de symbolen in het MSDS ( Material Safety Data Sheet) uitgelegd. 

In het MSDS document staan onder artikel 2 de betreffende symbolen afgebeeld met daaronder de gevaaraanduidingen die gelden voor dat product. Sommige gevaarsymbolen omvatten een algemene omschrijving die per product gespecificeerd is. De betreffende gevaarsymbolen zorgen voor verplichte veiligheidsaanbevelingen die ook op het etiket moeten staan. Wederom verschillen deze zinnen per product. Zo kan hetzelfde symbool toch andere gevaarszinnen hebben als het om verschillende producten gaat.

Het gebruik en ontwerp van gevaarsymbolen wordt vaak bij wet of door internationale afspraken geregeld en uitgevoerd door normalisatie- en standaardisatie-instellingen. Producenten van gevaarlijke stoffen zijn verplicht om de juiste MSDS documenten te verstrekken bij het leveren van producten.

Bijtend

Gevarensymbool CLP-pictogram bijtend

Hierop staat een reageerbuis afgebeeld waarbij de stof een reactie kan veroorzaken. Dit symbool staat voor bijtende of corrosieve stoffen. De stof is bijtend en kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. Het product kan ook bijtend zijn voor metalen.

 

 

Gevarensymbool CLP-pictogram ontvlambaarOntvlambaar

Het vlammetje laat je weten dat je te maken hebt met een (licht) ontvlambare stof. Ontvlambaar betekent dat middelen makkelijk ontbranden als er vuur of iets heets in de buurt komt, zoals een lucifer, sigaret of vonk. Het kan hier gaan om  brandbare gassen, aerosolen, vloeistoffen en vaste stoffen.

Giftig

Gevarensymbool CLP-pictogram giftigDit symbool wijst je erop dat de stoffen giftig en gevaarlijk voor je gezondheid zijn. Inademen, contact met de huid of inslikken kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Extra goed opletten dus bij het gebruik van producten met dit symbool.

Irriterend

Gevarensymbool CLP-pictogram irriterendIrriterende of schadelijke stoffen. Deze stoffen zijn vaak minder gevaarlijk, maar daarom nog niet minder vervelend. Stoffen met dit symbool kunnen irriterend of schadelijk zijn voor je huid en ogen of bij inslikken of inademen. De betekenis kan per product verschillen:

 

 • Veroorzaakt acute vergiftiging
 • Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid en huid- en oogirritatie
 • Irriterend voor de luchtwegen
 • Verdovend, veroorzaakt slaperigheid of duizeligheid
 • Gevaarlijk voor de ozonlaag
In het veiligheidsblad en op het etiket van het betreffende product staat precies vermeld welke reacties het product kan veroorzaken.

Oxiderend 

Gevaarsymbool oxiderendDit symbool heeft ook een vlam, maar dan op een ronde tank. Hiermee geeft het symbool aan dat deze stoffen oxiderend zijn. Oxidatie is een chemisch proces. Stoffen met dit symbool kunnen brand of ontploffing veroorzaken of versnellen. Dit kan ook voorkomen als deze stoffen in aanraking komen met bepaalde andere stoffen. 

Milieugevaarlijk

Gevaarsymbool milieugevaarlijkStoffen met dit symbool zijn slecht voor het milieu. Ze kunnen schade toebrengen aan planten en dieren.

 

  

Gezondheidsgevaarlijk (lange termijn)

Gevaarsymbool gezondheidsgevaarlijk lange termijnDit symbool geeft aan dat de stof gevaarlijk is voor je gezondheid. Dat kan ook pas op langere termijn zichtbaar worden. Dit kan door inademen, inslikken of door contact met de huid. 

 

 

 • Kankerverwekkend
 • Beïnvloedt vruchtbaarheid en het ongeboren kind
 • Veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal
 • Is een inhalatie-allergeen en kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken
 • Giftig voor bepaalde organen
 • Inhaleringsgevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn bij inademen of inslikken

Ook hier geldt weer dat er meerdere betekenissen zijn die per product verschillen. Er wordt veel gedacht dat dit symbool alleen staat voor kankerverwekkend. Dat is onjuist. Kijk daarom in het msds document voor de juiste gevaarszinnen. 

Explosief

Gevaarsymbool explosiefStoffen die kunnen ontploffen. Dit kan gebeuren als er warmte of vuur bij de stoffen komt, maar ook door wrijving of door een harde klap op of tegen de stof. 

 

Gassen onder druk

Gevaarsymbool gassen onder druk

Dit symbool wijst je erop dat je te maken hebt met een verpakking waarin gassen zitten die onder druk staan. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden voor gevaar.

 

 • Gas onder druk dat kan ontploffen bij verhitting
 • Gekoeld gas dat brandwonden of letsel kan veroorzaken door extreme kou
 • Opgeloste gassen

Bij alle vloeistoffen met één of meerdere symbolen is het dus raadzaam om voorzichtig om te gaan met de producten. Er kunnen meerdere symbolen op het product staan. Kom je er niet helemaal uit wat ze nu precies betekenen bij het gebruik ervan, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je ook adviseren in vervangende producten. Heb je een private label? Ook dan kunnen we je adviseren.

Neem contact met ons op

 

inkoopgids gevaarlijke stoffen

Over het Bleko Chemie Blog

Dankzij jarenlange ervaring weten wij waar we over praten als het gaat om brandbare en/of bijtende producten. In onze blogs delen we deze kennis.

Meld je aan voor blog updates

Laatste blogs