Webshop
Antifreeze.png

Bleko blog

Ufi-code verplichting uitgesteld. Lees nu de meest recente informatie

Door:   Iris van Heesch 30 januari, 2020

GetallenEerder hebben wij je verteld over de UFI-codes (blog 1 en blog 2) De verplichting hiervoor zou ingaan op 1 januari 2020. Inmiddels zitten we al weer een aantal weken in het nieuwe jaar en kunnen we je mededelen dat de verplichting is uitgesteld tot 1 januari 2021. 

Hieronder lees je de meest recente informatie over het hoe en wat betreffende UFI-codes.

Belangrijke deadlines

Doordat diverse Europese lidstaten hebben aangegeven dat ze nog niet weten hoe zij de dossiers ( via ECHA en/of via producent ) aangeleverd willen krijgen is de verplichting van de UFI-code uitgesteld tot 1 januari 2021. De verplichting voor de consumentenmarkt is daarmee één jaar uitgesteld. De overige data zijn niet aangepast. Dat betekent dat voor de professionele markt de datum van 1 januari 2021 nog steeds van toepassing is. Voor de industriele markt is de datum ook ongewijzigd en blijft daarmee staan op 1 januari 2024. Voor producten die nu al op de markt bestaan is 1 januari 2025 de uiterste datum. Hierna moeten alle gevaarlijke mengsels voorzien zijn van een UFI-code.

Regelgeving

De regels vloeien voort uit een Europese Verordening en zijn van toepassing op alle landen van de Europese Unie. Ook voor jou als inkoper brengt deze wetgeving aandachtspunten en verplichtingen met zich mee. Als verkoper van gevaarlijke mengsels moet je productinformatie verschaffen aan het ECHA, het Europees Agentschap. Het dosssier met alle informatie zal dan na hun goedkeuring verstrekt worden aan de diverse gifcentra, zoals het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Op basis van de code kan het NVIC bij vergiftigingsverschijnselen snel het juiste dossier opvragen en de daarbij behorende informatie. Het verder handelen wordt hierdoor versneld.

Crack the UFI-code

De UFI-code bestaat uit een 16-cijferige code die door koppeltekens wordt verdeeld in vier secties. De code is van toepassing op mengsels en niet op stoffen. Deze code luistert naar de naam unique formula identifier (UFI), in het Nederlands ook wel: unieke formule identificatie. Uit de code kan veel informatie worden gehaald. Producten met dezelfde UFI-code moeten ook bestaan uit dezelfde mengselsamenstelling. De UFI koppelt de door jou verschafte informatie vervolgens aan het product dat je op de markt brengt. Hierdoor geeft de UFI-code ook informatie over de:

 • SamenstellingBleko thinner etiket2
 • Handelsnaam
 • Kleur
 • Verpakking
 • Productcategorie
 • Toxicologische informatie

Zie links boven onze eigen UFI-code op het etiket.

Zowel importeurs als merknaamhouders van gevaarlijke producten zijn verplicht deze informatie in te dienen bij de daarvoor aangewezen instantie. Pas daarna mag het product op de markt worden gebracht. Het is van groot belang deze regelgeving op te volgen, want voldoet een product niet aan deze eisen dan mag het niet (langer) op de markt worden gebracht.

Private label producten

Voor het aanmaken van een UFI-code is in de meeste gevallen een btw-nummer en een formuleringsnummer vereist. Zorg er wat betreft het formuleringsnummer voor dat het uit louter cijfers bestaat. Het btw-nummer is noodzakelijk om na te gaan of niet dezelfde UFI-codes door verschillende bedrijven worden gebruikt. Onder verkopers van private label producten heerst vaak de angst dat het btw-nummer van de private label afvuller te herleiden valt uit de UFI-code. Dit is echter niet het geval. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegenereerde UFI-code en het UFI-dossier is alleen toegankelijk voor hulporganisaties en artsen, waarbij de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

UFI-Code aanvragen

UFI’s kunnen op verschillende manieren worden toegewezen. De twee meest gebruikte manieren zijn mengselgericht en productgericht. Bij de eerste manier heeft het mengsel een UFI-code gekregen en alle producten die dit mengsel bevatten, krijgen dezelfde UFI-code. Denk hierbij aan een product in verschillende verpakkingsafmetingen. Bij de tweede manier krijgt elk product een individuele UFI-code. Hierdoor vallen er onder het mengsel uiteindelijk meerdere UFI-codes. Zorg dat je bij het aanvragen van een UFI-code weet op welke wijze je het mengsel en/of product geregistreerd wil hebben. Eénmaal geregistreerd is dit namelijk niet meer te wijzigen. 

Product verkoop buiten Nederland

Buitenlandse brugVoor producten die je verkoopt in andere landen dan Nederland geldt nu al dat je meerdere talen op het etiket moet hebben staan. De aangevraagde UFI-code komt hierbij te staan. Zoals hierboven al vermeld, moet er eerst goedkeuring komen vanuit het ECHA. ECHA zorgt dan ook voor de verspreiding naar de gifcentra van de betreffende landen. Echter het kan voorkomen dat sommige landen het dossier ook nog aangeleverd willen krijgen rechtstreeks van de verkoper. Dit kan per land verschillen. Voor je als verkoper maakt dit het er niet overzichterlijker op.

Producten aan UFI-code koppelen? Wij helpen!

Geef je het aanbrengen van een UFI-code liever uit handen? Geen probleem. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, koppelt Bleko voor haar private label klanten een unieke UFI-code aan het private label product. Daarbij geeft Bleko ook invulling aan het dossier, welke gekoppeld is aan de UFI-code en gebaseerd op het MSDS (Material Safety Data Sheet). Informatie hieruit wordt vastgelegd in een centrale database bij het ECHA (European Chemical Agency) in Helsinki. In eerdere blogs wezen we je er al op dat het verstandig is om je huidige verpakkingen al van UFI-codes te voorzien, ook al zijn nog niet alle dossiers gevuld.  Samengenomen vergt het creëren van UFI-codes en het vullen van dossiers werk, tijd en specialistische kennis. Het uit handen geven hiervan levert je aldus tijdsbesparing en een hoop gemak op!

Stappenplan; in 5 stappen de juiste afhandeling

Natuurlijk kun je deze UFI-code ook zelf aanbrengen en het dossier aanvullen met de benodigde informatie. Let hierbij op de volgende stappen:

 1. Bepaal voor welke markt het mengsel is ( consumenten,- professioneel-, of industrieelgebruik)
 2. Maak een UFI-nummer aan in de UFI-generator aan de hand van je BTW nummer en het formuleringsnummer van het betreffende mengsel
 3. Informatie dossier compleet maken en aanleveren aan ECHA (ook rechtstreeks in sommige gevallen)
 4. Heretikettering met de daarop toegekende UFI-code
 5. Je klant informeren en artikelen leveren met de vernieuwde etiketten

Zorg dus voor een goede planning, want ook al is de verplichte datum uitgesteld, voor je het weet is het wel zover. 

Download onderstaande inkoopgids met meer informatie over gevaarlijke stoffen. Wel zo veilig.

inkoopgids gevaarlijke stoffen

Over het Bleko Chemie Blog

Dankzij jarenlange ervaring weten wij waar we over praten als het gaat om brandbare en/of bijtende producten. In onze blogs delen we deze kennis.

Meld je aan voor blog updates

Laatste blogs