Webshop
Groene wallpaper-1

Bleko blog

Veiligheidsbladen ook wel MSDS documenten genoemd. Welke informatie staat erin?

Door:   Iris van Heesch 23 maart, 2022

MSDS terpentine

Veiligheidsbladen, iedereen die met gevaarlijke stoffen of mengsels werkt heeft hier mee te maken. Maar waar zijn deze bladen nu voor bedoeld? En welke informatie bevatten de bladen? Deze informatie en meer kun je terug vinden in dit blog.


Is een MSDS document verplicht?

Een Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS, wordt ook wel veiligheidsinformatieblad genoemd. Het is verplicht voor elk product of mengsel dat als gevaarlijk wordt geclassificeerd door de CLP-verordening. Deze verordening betreft de indeling, etikettering en verpakking. ( Classification, Labelling en Packaging). De CLP-verordening is geldig voor de hele EU. Hierdoor ontstaat er één geheel voor de indeling en etikettering van bepaalde chemische stoffen. De risico's op het verkeerd interpreteren van etiketten van producten die van buiten je eigen land komen, worden op deze manier sterk verminderd. Het bijvoegen van een MSDS sheet, in de officiële taal van het land waar het product op de markt wordt gebracht, is wettelijk verplicht.

Wat houdt CLP in? - ECHA (europa.eu)

Waar moet een veiligheidsblad aan voldoen?

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. Veiligheidsbladen moeten voldoen aan de belangrijkste eisen uit de REACH Verordening. Zie ook onze eerdere blog over REACH:  Invloed van de Europese REACH wetgeving op de logistieke keten (blekochemie.nl)

Rubrieken

Een veiligheidsblad heeft 16 verschillende rubrieken. Onder elke rubriek is technische en chemische informatie terug te vinden die van belang is voor het werken met de stof of preparaat. Zoals product en leverancier informatie. Maar ook eerstehulp- en brandbestrijdingsmaatregelen. Van groot belang zijn het signaalwoord (gevaar of waarschuwing), de gevaarsymbolen, de gevarenaanduidigen (H-zinnen) en veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen). Deze zijn te vinden in rubriek 2. Deze informatie is ook terug te vinden op het etiket van de stof of het preparaat. Waar welk gevaarsymbool nu precies voor staat kun je terug vinden in onze andere blog : Gevaarsymbolen, wat betekenen ze nu precies? (blekochemie.nl) 

Wie stelt een veiligheidsblad op?

De producent, importeur of verdeler van het product is wettelijk verplicht om een veiligheidsblad op te stellen voor een stof of mengsel als het product als gevaarlijk wordt ingedeeld volgens CLP. Tevens is het vanaf 2021 verplicht om de gevaarlijke mengsels aan te melden bij in het Poison Center Notification (PCN)-portal in combinatie met de UFI. Deze UFI-code hoort vanaf dit moment op het etiket van het product te staan.

Door het veiligheidsblad weet de professionele gebruiker:

  • welke gevaarlijke chemische stoffen op de werkplek aanwezig zijn;
  • welke de risico's aan het gebruik ervan voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu zijn verbonden;
  • welke nodige maatregelen hij/zij kan treffen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk

Veiligheidsinformatiebladen zijn dus niet bedoeld voor de particuliere gebruiker, maar ze mogen het blad natuurlijk wel opvragen. Voor de particulier is de etikettering op de verpakking en de eventuele bijgesloten gebruiksvoorschriften. De P- en H zinnen uit het MSDS geven hiervoor de nodige informatie. 

Hoe lang is een veiligheidsblad geldig?

Er geldt formeel voor de houdbaarheid van een VIB geen wettelijke termijn. Wij houden daarom een termijn van ongeveer 5 jaar aan. Is er een nieuwe versie beschikbaar, dan ben je verplicht deze in je bezit te hebben. Als er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld samenstelling van het mengsel of product, dan is een nieuw veiligheidsblad ook noodzakelijk. Op het veiligheidsblad staat ook altijd de datum waarop het document is samengesteld en de datum van de laatste herziening. Zo kun je altijd terugvinden of je nog een actueel document in je bezit hebt. 

 

Nog niet helemaal duidelijk?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Of heb je te maken met een uitzonderlijke situatie waarbij je niet goed weet welk product je moet toepassen? Neem contact met ons op. Wij helpen je aan het juiste antwoord.

 

Contact

Over het Bleko Chemie Blog

Dankzij jarenlange ervaring weten wij waar we over praten als het gaat om brandbare en/of bijtende producten. In onze blogs delen we deze kennis.

Meld je aan voor blog updates

Laatste blogs