Webshop
Groene wallpaper

Bleko blog

Vervoer gevaarlijke stoffen, aanvullende informatie

Door:   Iris van Heesch 13 juni, 2023

vrachtwagen chauffeursBij het vervoer van gevaarlijke stoffen komt veel kijken. In onze eerdere blog over het vervoer van deze stoffen hebben we je al het een en ander uitgelegd. In dit blog zullen we nog meer informatie met je delen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen.


Vervoersmiddelen

Tankwagen

Elke tank die wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet gekeurd zijn. Aan een goedgekeurde tank wordt een tankcode toegekend en er wordt een keuringsrapport opgesteld.

Een tank moet periodiek gekeurd worden om na te gaan of hij nog geschikt is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De tankcode, de keuringsdatum en de aanvullende informatie over de tank staat op de tankplaat. De tankplaat is een metalen plaat die is bevestigd aan de tank.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen transporttanks en ADR-tanks. Transporttanks zijn gekeurd op basis van de UN-normen en zijn bestemd voor internationaal vervoer in verschillende modaliteiten (vervoersvormen). Deze tanks hebben een code die begint met de letter T, gevolgd door een cijfer. ADR-tanks zijn alleen getest voor het vervoer over de weg. De code die daar bij hoort bestaat uit een combinatie van 4 letters en cijfers, bijvoorbeeld L4BH. Een tank kan zowel als UN-transporttank, als ADR-tank zijn gekeurd.

tankwagenIn het ADR wordt per UN-nummer omschreven in welk type tank de stof vervoerd moet worden. Dit wordt aangegeven met het voorschrijven van een tankcode. Staat er in de stoffenlijst bij het UN-nummer geen tankcode vermeld, dan mag deze stof niet in een tank worden vervoerd.

 

Vrachtwagen

Als de gevaarlijke stoffen niet in een tank worden vervoerd, maar in een reguliere vrachtwagen, dan zal deze vrachtwagen ook moeten voldoen aan de ADR regelgeving. De vrachtwagen heeft een APK keuringsbewijs nodig en in de voertuigcabine moeten schriftelijke instructies aanwezig zijn (de gevarenkaart). Deze gevarenkaart moet in de taal van het land van afzender, doorvoer en bestemming van de stoffen zijn opgesteld.

Verpakkingen en etiketten

Gevaarlijke stoffen mogen alleen worden vervoerd als ze op een geschikte en veilige manier zijn verpakt. Het ADR heeft hiervoor verpakkingsinstructies. Daarin staat aangegeven welke verpakkingen gebruikt mogen worden voor de verschillende stoffen. De verpakkingen moeten getest en goedgekeurd zijn.

Daarnaast moet het etiket op de verpakking van een gevaarlijke stof ook aan bepaalde eisen voldoen. Het etiket bevat informatie zoals veiligheidszinnen en gevaarsymbolen. Zo weten vervoerders, verwerkers en consumenten welke risico's de producten hebben. In het MSDS document staat onder rubriek twee vermeld welke gevaar- zinnen en symbolen verplicht zijn op het etiket voor het product. 

Verpakkingsgroepen

De meeste stoffen (uitgezonderd de klassen 1, 2, 5.2, 6.2 en 7) zijn ingedeeld in verpakkingsgroepen. Er zijn drie verpakkingsgroepen:

  • verpakkingsgroep I voor zeer gevaarlijke stoffen
  • verpakkingsgroep II voor gevaarlijke stoffen
  • verpakkingsgroep III voor minder gevaarlijke stoffen.

Een verpakking geschikt voor verpakkingsgroep I moet sterker zijn en heeft zwaardere keuringseisen dan een verpakking voor stoffen van verpakkingsgroep II, enzovoorts. Verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten worden getest en worden voorzien van een UN-keurmerk

Chauffeurs en bijrijders

Een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoerd moet medisch goedgekeurd zijn en daarnaast een ADR-vakbekwaamheidscertificaat hebben. Dit certificaat bestaat uit een basisgedeelte met eventuele aanvullende specialisaties. Bij de volgende vormen van vervoer is een specialisatiecursus vereist:

  • tankvervoer
  • vervoer van explosieven (klasse 1)
  • vervoer van radioactieve stoffen (klasse 7)

Personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen maar andere taken hebben dan die van de chauffeur, zoals een bijrijder, moeten worden opgeleid in relatie tot hun taken. Zij worden met een bewustwordingscursus gewezen op de gevaren en risico’s die zij bij hun werkzaamheden kunnen tegenkomen. Ook moeten zij leren hoe zij hiermee op een veilige wijze moeten omgaan, dit op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR.

De chauffeur moet als hij tanks vervoert een ADR-specialisatiecursus voor het vervoer in tanks hebben afgerond. Deze eis geldt bij het vervoer in vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³, en bij tankcontainers en transporttanks met een inhoud van meer dan 3m³

Vrijgeven van gevaarlijke stoffen voor vervoer

Voordat de gevaarlijke stoffen worden vrijgegeven voor transport, moet de producent ervoor zorgen dat de stoffen voldoen aan de eerder genoemde eisen. Zo moeten de verpakking, etikettering en de papieren in orde zijn. Ook moet de producent controleren of de chauffeur het benodigde ADR certificaat heeft. Als dat niet het geval is of de chauffeur kan het certificaat niet tonen, dan mogen de gevaarlijke stoffen niet worden vrijgegeven voor transport. 

Ook de chauffeur moet controleren of de aangeboden zending voldoet aan het ADR. Daarnaast moet de chauffeur de papieren controleren op juistheid. En natuurlijk moet het voertuig waarmee de gevaarlijke stoffen worden vervoerd, voldoen aan de eisen. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de chauffeur. 

Hieronder vind je de links naar de officiële regelgeving:

Overheid; wetten vervoer gevaarlijke stoffen

Rijksoverheid: informatie gevaarlijke stoffen

Heb je nog vragen, dan horen wij dat graag. 

Neem contact met ons op

 

inkoopgids gevaarlijke stoffen

Over het Bleko Chemie Blog

Dankzij jarenlange ervaring weten wij waar we over praten als het gaat om brandbare en/of bijtende producten. In onze blogs delen we deze kennis.

Meld je aan voor blog updates

Laatste blogs